vrijdag 5 augustus 2011

Kippen

De dame die kunsthistorica is verschijnt nooit in het openbaar zonder lipstick op haar welgevormde mond. Door de jaren heen en misschien mét de trends veranderde de kleur van roodbruin naar felrood en ook per gelegenheid kon de kleur wisselen.
Altijd moet ik denken aan deze zinnen van mijn vader, uitgesproken met een zeker misprijzen: "Zie varft zich de lippen!", gevolgd door "Hie is zoo gek op die deerne!" Dat sloeg op de nieuwe liefde van een collega, die door alle kennissen de maat genomen werd, waarbij haar lippen wel het meest te verduren kregen.
Door het gebruik van lipstick kon je het etiket "stadse drelle" krijgen, ongeschikt voor het harde leven van oogsten en koeien melken op het platteland.
De kunsthistorica bewoont een gedeelte van een kasteel op het platteland, zogezegd in ‘vijandelijk gebied’.
Natuurlijk wordt ze geobserveerd en besproken door de bewoners uit de naaste omgeving. Ze is zich er van bewust als ze eens bij de slager in het naburige dorp staat en haar rode mond moet concurreren met de diverse soorten vlees. In haar ooghoeken ziet ze iemand uit de buurt die haar staat op te nemen, vooral haar mond. De slager volgt zijn blik en kijkt weer voor zich. De man schuifelt wat heen en weer en maakt aanstalten iets te gaan zeggen. Ze zet zich schrap en dan komt het: de man kijkt langs haar heen de slager aan met een blik van verstandhouding en zegt: "Bie ons thuus vroeg'n ze of zi'j een henne de kop af had 'ebetten".
Het is vrij zeker dat de dame nooit meer onbevangen naar een kip in een kunstwerk zal kijken. Het is ook vrij zeker dat ze de man in het museum waar ze werkt nooit zal tegenkomen om het hem betaald te kunnen zetten.
Er is geen gerechtigheid, zeker niet voor kippen.

Geen opmerkingen:

Over Louis Radstaak

Mijn foto
Lochem, Gelderland, Netherlands
www.louisradstaak.nl